Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo

Zrównoważone budownictwo

 

DEKRA czynnie bierze udział w popularyzacji na polskim rynku certyfikowanych zrównoważonych budynków. Są one oszczędniejsze niż konwencjonalne inwestycje, jednocześnie bardziej komfortowe i zaprojektowane z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Wśród korzyści dla inwestorów zielonych budynków, oprócz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i produkowanych zanieczyszczeń czy ograniczenia kosztów eksploatacji mediów (takich jak energia elektryczna, ogrzewanie, woda i ścieki) wymienia się tez niższą absencję chorobową czy nawet większy odsetek pracowników o wyższych kwalifikacjach (w przypadku zrównoważonych budynków biurowych).

 

DEKRA certyfikuje również budynki mieszkalne – te zrównoważone charakteryzują się o wiele większym komfortem życia: zapewnieniem świeżego powietrza i zieleni, niższym hałasem czy optymalnym oświetleniem mieszkań.

 

Usługi DEKRA w zakresie zrównoważonego budownictwa:

  • Certyfikacja LEED
  • Certyfikacja HQE
  • Certyfikacja BREEAM
  • Certyfikacja WELL
  • Zielona Karta Produktu Budowlanego - zawiera podsumowanie wymogów systemów certyfikacji budynków BREEAM, LEED lub HQE dotyczących danego produktu budowlanego oraz opis spełnienia przez niego wymogów danego systemu. Dla każdego wymagania, który w ocenie DEKRA dotyczy danego produktu, jest przygotowywane osobne podsumowanie umieszczone na zielonej karcie. Rolą Zielonej Karty jest ułatwienie oceny właściwości produktu i ich wpływu na uzyskanie certyfikatu BREEAM, LEED czy HQE przez dany budynek.
  • Analizy eksperckie (modelowanie energetyczne, analizy LCA, LCC, analizy oświetlenia naturalnego, analizy komfortu termicznego, pomiary termowizyjne)

Zrównoważone budownictwo

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...