Due Diligence środowiskowy

Due Diligence środowiskowy

 

Due diligence - audyt środowiskowy nieruchomości

 

 

Audyt środowiskowy

Environmental Due Diligence (EDD) nieruchomości ocenia zgodność działek i budynków z wymogami przepisów prawa w zakresie środowiskowym.

 

Usługa realizowana jest zazwyczaj przed zakupem nieruchomości w celu oceny potencjalnych ryzyk związanych z jej nabyciem i zagospodarowaniem.

Audyt środowiskowy nieruchomości obejmuje m.in. ocenę działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie i na terenach sąsiednich, m.in. w kontekście ewentualnego ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego — w tym ocenę środowiskową fazy I i II.

 

 

Środowiskowy audyt nieruchomości

 

Środowiskowy audyt nieruchomości jest procesem, który polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy zgodności z obecnymi wymogami środowiskowymi na danym terenie. Celem takiego audytu jest identyfikacja i ocena aktualnego stanu nieruchomości pod kątem występowania potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz pozostałych ryzyk środowiskowych. Dzięki temu inwestorzy mogą podjąć świadome decyzje inwestycyjne uwzględniające ewentualne ryzyka i koszty związane z remediacją terenu oraz spełnieniem obowiązujących regulacji środowiskowych. 

 

Co zawiera audyt środowiskowy EDD?

W toku analizy Environmental Due Diligence wyszczególnione zostają potencjalne ryzyka środowiskowe związane z nieruchomością lub działalnością przedsiębiorstwa. Audyt środowiskowy - Environmental due diligence obejmuje następujące fazy:

 1. Faza I – Badanie podstawowe (analiza dostępnej dokumentacji, wizja lokalna), w tym:
 • wizja lokalna – ocena terenu,
 • analiza informacji historycznych,
 • ocena geologiczna i hydrogeologiczna terenu,
 • analiza ryzyk związanych z ew. obszarami chronionymi jak Natura 2000, terenami górniczymi, zalewowymi,
 • analiza zagrożeń środowiskowych (ew. magazynowanie substancji niebezpiecznych aktualnie i w przeszłości, odpady),
 • analiza nieruchomości pod kątem archeologii i zabytków,
 • analiza zieleni na terenie,
 • analiza stanu istniejącego nieruchomości, zgodność aktualnego sposobu użytkowania z prawem,
 • analiza stanu planistycznego,
 • analiza aktualnych decyzji administracyjnych,
 • analiza infrastruktury technicznej i drogowej.

 

 1. Faza II – Badanie rozszerzone:
 • ocena środowiskowa fazy II - tj. badania terenowe, w tym zdefiniowane w fazie I np. badanie zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych. Zapewniamy akredytowany pobór próbek, interpretację wyników badań laboratoryjnych mających wskazać stopień zanieczyszczenia i jego zasięgu oraz określenia ewentualnych koniecznych dalszych działań w tym oszacowania kosztów prac remediacyjnych;
 • wstępne badania geotechniczne.

Zakres badania w fazie II może się różnić i jest dostosowany do rodzaju analizowanej nieruchomości, planowanej inwestycji, bądź potrzeb klienta.

Wnioski z audytu EDD wskazują ryzyka środowiskowe, konieczne działania naprawcze i nakłady inwestycyjne niezbędne do poniesienia, aby dostosować nieruchomość do obowiązujących przepisów.

 

Audyt środowiskowy nieruchomości w DEKRA

 

DEKRA jest międzynarodowym liderem w sektorze usług środowiskowych audytów due diligence. Oferujemy rzetelny audyt  środowiskowy, który pozwala zweryfikować, czy nieruchomość spełnia obowiązujące regulacje prawne i ocenić ewentualne ryzyka związane z zanieczyszczeniami gleby, wód gruntowych, czy obecnością substancji chemicznych.
  
DEKRA dysponuje szeroką siecią ekspertów w całym kraju, co umożliwia efektywną realizację audytów środowiskowych nieruchomości w każdej lokalizacji. Odpowiednio przygotowane badanie Environmental Due Diligence nieruchomości, pomaga zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz opracować strategię minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Poznaj ryzyka związane z inwestycją, dzięki pełnemu audytowi środowiskowemu nieruchomości!

 


W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

 

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...