Due Diligence środowiskowy

Due Diligence środowiskowy

 

Due diligence środowiskowy nieruchomości

 

 

Audyt wymagań środowiskowych

Environmental Due Diligence (EDD) nieruchomości ocenia zgodność działek i budynków z wymogami przepisów prawa w zakresie środowiskowym.

 

Usługa realizowana jest zazwyczaj przed zakupem nieruchomości w celu oszacowania ryzyka związanego z jej nabyciem i zagospodarowaniem.

 

Środowiskowy audyt nieruchomości obejmuje m.in. ocenę działalności prowadzonej na przedmiotowym terenie, i na terenach sąsiednich, m.in. w kontekście ewentualnego ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego — w tym ocenę środowiskową fazy I i II.

 

 

Środowiskowy audyt nieruchomości

 

Środowiskowy audyt nieruchomości jest procesem, który polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy zgodności z obecnymi wymogami środowiskowymi  na danym terenie. Celem takiego audytu jest identyfikacja i ocena aktualnego stanu nieruchomości pod kątem występowania potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz pozostałych ryzyk środowiskowych, a w efekcie ułatwić podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

 

 

Co zawiera środowiskowa ocena nieruchomości?

W toku analizy Environmental Due Diligence wyszczególnione zostają ograniczenia ryzyka wystąpienia konsekwencji (np. kar finansowych) za brak przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska. Raport zawiera także ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, jak też ocenę sytuacji firmy w kontekście wpływu jej działalności na środowisko, w zakresie kwestii technicznych i struktury.

 

Środowiskowa ocena nieruchomości obejmuje kilka faz, w zakresie:

 1. Faza I – Badanie podstawowe (analiza dostępnej dokumentacji, wizja lokalna), w tym:
 • wizja lokalna – ocena terenu,
 • analiza informacji historycznych,
 • ocena geologiczna i hydrogeologiczna terenu,
 • analiza ryzyk związanych z ew. obszarami chronionymi jak Natura 2000, terenami górniczymi, zalewowymi,
 • analiza zagrożeń środowiskowych (ew. magazynowanie substancji niebezpiecznych aktualnie i w przeszłości, odpady),
 • analiza nieruchomości pod kątem archeologii i zabytków,
 • analiza zieleni na terenie,
 • analiza stanu istniejącego nieruchomości, zgodność aktualnego sposobu użytkowania z prawem,
 • analiza stanu planistycznego,
 • analiza aktualnych decyzji administracyjnych,
 • analiza infrastruktury technicznej i drogowej.

 

 1. Faza II – Badanie rozszerzone:
 • ocena środowiskowa fazy II - tj. badania terenowe, w tym zdefiniowane w fazie I np. badanie zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych. Zapewniamy akredytowany pobór próbek, interpretację wyników badań laboratoryjnych mających wskazać stopień zanieczyszczenia i jego zasięgu oraz określenia ewentualnych koniecznych dalszych działań w tym oszacowania kosztów prac remediacyjnych;
 • wstępne badania geotechniczne.

Zakres badania w fazie II może się różnić i jest dostosowany do rodzaju analizowanej nieruchomości, planowanej inwestycji, bądź potrzeb klienta.

 

Środowiskowy audyt nieruchomości wskazuje ryzyka środowiskowe, konieczne działania naprawcze i nakłady inwestycyjne konieczne do poniesienia, aby dostosować nieruchomość do obowiązujących przepisów.

Szeroko rozumiany audyt ochrony środowiska jest również kluczem do lepszej ochrony i utrzymania dobrego stanu naszej planety oraz jej naturalnego bogactwa.

 

 

Środowiskowy audyt nieruchomości w DEKRA

 

DEKRA jest międzynarodowym liderem w sektorze usług środowiskowych audytów due diligence. Oferujemy kompleksowy audyt wymagań środowiskowych i monitorowanie dla firm oraz organizacji publicznych na całym świecie. Nasi eksperci wykorzystują aktualną wiedzę oraz nowoczesne narzędzia i metody, aby zapewnić swoim klientom dogłębną analizę skutków ekologicznych ich działań oraz skutków działalności poprzednich właścicieli nieruchomości.
  
Odpowiednio przygotowane badanie EDD pomaga zidentyfikować potencjalne problemy dotykające otoczenia naturalnego oraz opracować strategię minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

Gdzie można skorzystać z audytu wymagań środowiskowych DEKRA?

DEKRA ma szeroką sieć ekspertów w całym kraju, co umożliwia efektywną realizację audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych nieruchomości w każdej lokalizacji.

DEKRA oferuje usługę doradczą opartą na wiedzy i doświadczeniu zespołu specjalistów, którzy pomogą Państwu w identyfikacji potencjalnych problemów środowiskowych oraz w przygotowaniu optymalnego planu ich rozwiązania. Audyt wymagań środowiskowych przeprowadzony przez ekspertów DEKRA może stanowić doskonały sposób na zapewnienie bezpieczeństwa i trwałego rozwoju dla każdego przedsiębiorcy.

 


W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...