Nadzór nad procesem remediacji

Nadzór nad procesem remediacji

 

Nadzór nad procesem remediacji gruntu stanowiącego część nieruchomości

 

Szukasz fachowego wsparcia w spełnieniu obowiązku przeprowadzenia remediacji gruntów?

 

Remediacja gruntów w DEKRA

 

Remediacja to złożony proces, mający na celu:

  • usunięcie (lub zmniejszenie ilości) szkodliwych substancji z gruntu, gleby lub wód gruntowych stanowiących część nieruchomości,
  • jak też kontrolowanie szkodliwych związków oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

Proces remediacji gruntów jest skomplikowany, toteż wymaga stałej, profesjonalnej kontroli jego przebiegu. Doświadczony inspektor nadzoru DEKRA nadzoruje cały proces, aby zapewnić spełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku remediacji, wymaganego przez przepisy prawa.

 

 

Co to jest remediacja gruntów?

 

Proces remediacji polega na poddaniu gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom służącym usunięciu lub zmniejszeniu ilości zawartych w nich substancji powodujących ryzyko.

 

W zakres remediacji gruntów wchodzi także kontrolowanie szkodliwych związków oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania. Samooczyszczenie gleby, o ile przynosi ono największe korzyści środowiskowe, także może być uznane za remediację gruntów.

 

Celem procesu remediacji jest doprowadzenie do stanu, w którym teren zanieczyszczony nie jest już zagrożeniem dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

DEKRA Remediacja schemat

 

Do polskiego prawa pojęcie remediacji wprowadziła nowelizacja Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska z dnia 5 września 2014 r.

 

 

Kto ma obowiązek przeprowadzić remediację gruntów?

 

Zgodnie z polskim prawem obowiązek przeprowadzenia remediacji gruntów spoczywa na:

  • właścicielu nieruchomości lub
  • innym podmiocie dysponującym gruntem,

 

na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi (czyli takie, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub jest wynikiem działalności zakończonej przed dniem 30 kwietnia 2007 r.).

 

W Prawie Ochrony Środowiska znajdują się wyjątki, zgodnie z którymi remediację przeprowadza inny sprawca zanieczyszczenia albo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Konieczność przeprowadzenia remediacji dotyczy zwłaszcza nabywców nieruchomości. Przepisy nie przewidują możliwości zwolnienia dysponującego gruntem z odpowiedzialności za jego historyczne zanieczyszczenie, co znaczy, że to przyszły właściciel działki budowlanej musi ponieść koszty remediacji.

 

Plan remediacji określa:

  • teren wymagający przeprowadzenia remediacji, wraz ze wskazaniem adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni
  • nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja
  • sposób przeprowadzenia remediacji
  • termin rozpoczęcia i zakończenia remediacji
  • sposób potwierdzenia przeprowadzenia remediacji oraz termin przedłożenia dokumentacji z jej przeprowadzenia, w tym wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi

 

 

Dlaczego DEKRA?

 

Zespół DEKRA w Polsce – blisko 800 ekspertów, inżynierów, rzeczoznawców i auditorów - już od ponad 20 lat działa na krajowym rynku usług dla budownictwa. Specjaliści DEKRA brali udział w realizacji licznych obiektów kubaturowych oraz inwestycji drogowych, dzięki czemu zdobyli nie tylko branżowe doświadczenie, ale też pogłębioną wiedzę o realiach polskiego rynku.

 

Specjaliści DEKRA realizują także audyty prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych (Due Dilligence).


W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...