Koordynacja BHP

Koordynacja BHP

 

Kontrola bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych

 

Poszukujesz firmy, która przejmie obowiązki inwestora w zakresie ochrony BHP budowy?

 

Koordynacja BHP w DEKRA

 

Zlecenie prac budowlanych kilku firmom wykonawczym nakłada na inwestora obowiązek zdefiniowania zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz koordynacji jego przestrzegania.

 

Zadania te przejmują specjaliści DEKRA, którzy monitorują, czy w toku prac budowlanych regulacje BHP są respektowane i zostaje zachowane bezpieczeństwo prowadzonych robót.

 

W ramach usługi koordynacji BHP specjaliści DEKRA weryfikują również metodologię wykonania robót budowlanych.

 

Usługi DEKRA z zakresu BHP

 

Przejmując obowiązki inwestora w zakresie BHP DEKRA prowadzi nadzór nad przygotowaniem planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Plan ten uwzględnia specyfikę projektowanego obiektu budowlanego i warunki, w których prowadzone będą roboty budowlane, a wprowadzane w nim zmiany, wynikające z postępu prac, również monitorowane są przez specjalistów DEKRA.

 

W ramach usług z zakresu BHP DEKRA koordynuje realizację zadań mających zapobiegać występowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów.

 

Do pozostałych zadań DEKRA należą:

  • realizacja zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy,
  • koordynowanie działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym oraz wydanie wytycznych określających możliwość prowadzenia robót przez najemców, regulujących transport i ruch na placu budowy,
  • prowadzenie odpłatnych szkoleń z zakresu BHP dla wykonawców i najemców przed wejściem na budowę (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku odpowiednich dokumentów)
  • zapewnienie poinformowania wykonawców i najemców o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania robót na terenie budowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipiec 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

 

Dlaczego DEKRA?

 

Grupa DEKRA w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy). DEKRA od ponad 90 lat jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na drodze, w pracy i w domu.

 

Od ponad 20 lat eksperci DEKRA działają także w Polsce, w tym również na rynku usług dla branży budowlanej. Dogłębna i stale rozwijana wiedza techniczna, doświadczenie zdobyte przy obsłudze największych inwestycji kubaturowych i drogowych ostatnich lat oraz znajomość specyfiki polskiego rynku sprawiają, że DEKRA to najlepszy partner w budownictwie.

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

 

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...