Dane spółki

Dane spółki

 

DEKRA Polska Sp. z o.o.


Adres: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Oddział KRAKÓW: ul. Puszkarska 9, 30-644 Kraków

NIP: 522-25-11-608

KRS: 0000061330
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 1 100 000 zł

konto nr: 65 1880 0009 0000 0011 0255 4000
Deutsche Bank Polska S.A.
    
Zarząd: Mariusz Mankiewicz (Prezes Zarządu)

 

 

 

Kontakt

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Polska sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com