Badanie środowiska gruntowo-wodnego

Badanie środowiska gruntowo-wodnego

 

Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego, badania geotechniczne gruntu

 

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w ocenie stanu jakości gruntu i/lub wód gruntowych?

 

Badanie środowiska gruntowo-wodnego w DEKRA

 

Rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego jest usługą skierowaną przede wszystkim do inwestorów zainteresowanych zakupem działki oraz właścicieli gruntów, jak również użytkowników czy dzierżawców. Rozwiewa wątpliwości co do stanu środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności związanego z historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, kiedy uprzednio prowadzona działalność mogła spowodować zanieczyszczenie gruntu lub wód gruntowych.

Usługi mogą zainteresować także firmy, na które, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nałożony został obowiązek okresowego monitoringu jakości gruntu i/lub wód gruntowych.

 

Oferta DEKRA obejmuje:

  • Badania środowiska gruntowo wodnego w celu określenia stopnia zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych (odwierty badawcze, pobór próbek, badania laboratoryjne);
  • Badania geotechniczne gruntu, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.

 

Badania gruntu wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395).

 

Analiza dokumentacji historycznej terenu oraz przeprowadzone badania zwieńczone są raportem o stanie zanieczyszczenia środowiska, w którym zbadane stężenia substancji porówane są z dopuszczalnymi normami. W przypadku identyfikacji przekroczenia dopuszczalnych wartości konieczne jest wykonane badań uszczegóławiających. Jednakże już na tym etapie wyniki raportu pozwalają na wstępne oszacowanie objętości gruntu, który wymagać będzie remediacji (oczyszczenia).

 

Badania wody wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85).

Pobór próbek wykonywany zgodnie z art. 147a ustawy POŚ przez laboratorium akredytowane lub certyfikowane jednostki badawcze.

 

Dlaczego DEKRA?

 

Zespół DEKRA już od ponad 20 lat działa na krajowym rynku usług dla budownictwa. Nasi specjaliści wspierają inwestorów w procesie remediacji gruntów stanowiących część nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz szczegółowej opinii na temat stanu technicznego danej nieruchomości, zachęcamy do wykonania audytu technicznego Due Dilligence przed jej zakupem.

 

W czym jeszcze DEKRA może Ci pomóc?

 

 

Kontakt

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...