Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

Przegląd okresowy układów klimatyzacji i ogrzewania

 

Właściciele i zarządcy na mocy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 roku są zobowiązani do przeprowadzania okresowej kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji.

 

Kontrola klimatyzacji i ogrzewania

 

Dynamiczny wzrost kosztów energii elektrycznej oraz cen gazu ziemnego wpływają na zwiększenie kosztów eksploatacji budynku. W ich optymalizacji oraz w spełnieniu wymogów prawnych niezwykle pomocne jest wykonanie okresowej kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji.

 

Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania dla potrzeb użytkowych budynku.

 

Wynikiem kontroli okresowej, przeprowadzonej przez ekspertów DEKRA, jest raport, w którym sformułowane zostają zalecenia pokontrolne i opis stanu technicznego. W rezultacie właściciel lub zarządca uzyskuje pełen obraz na temat stanu swoich nieruchomości i instalacji.

 

Zgodnie z ustawą budynki należy poddać kontroli:

  • okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
  1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
  2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

 

Dlaczego DEKRA?

 

Podczas wieloletniej współpracy na rynku polskim i zagranicznym DEKRA objęła opieką budynki i ich instalacje należące do licznych przedsiębiorstw.

 

Eksperci DEKRA zdobyli wieloletnie doświadczenie przy realizacji kontroli okresowych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, które poparte jest uprawnieniami budowlanymi i świadectwami kwalifikacyjnymi.

 

Zostaliśmy wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków przez Ministerstwo Rozwoju jako osoby uprawnione do kontroli systemu klimatyzacji.

 

Inne usługi DEKRA na etapie eksploatacji obiektu:

 

 

 

Kontakt » Przeglądy okresowe

Zespół ds. przeglądów okresowych
przeglady.pl@dekra.com
T. +48.664-404-796

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...