Przeglądy okresowe budynków

Przeglądy okresowe budynków

 

Kontrola obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania

 

DEKRA realizuje kompleksową kontrolę okresową obiektu budowlanego, we wszystkich obszarach wymaganych przez Prawo budowlane.

Gwarantujemy szybką realizację przeglądu przez wykwalifikowanych inżynierów oraz czytelny raport, uzupełniony dokumentacją zdjęciową.

 

Sprawdź nas!

Wypełnij formularz. Poznaj naszą ofertę. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia DEKRA:

 

Formularz kontaktowy w sprawie przeglądów okresowych budynku:

Informujemy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz że mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać poniższe zgody, a ich wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem.


 

Przegląd okresowy budynku

 

Polskie przepisy techniczno-budowlane stawiają obiektom budowlanym szereg wymagań. Jednym z nich jest przeprowadzanie okresowych kontroli (przeglądów).

 

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
  i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
  i wentylacyjnych).

 

Zarówno zły stan obiektu, jak i brak terminowego przeglądu, podlegają karze grzywny.
Sprawdź, jak dokonać przeglądu instalacji elektrycznych z DEKRA.

 

 

Jak często należy wykonać przegląd okresowy?

 

Jeśli jesteś właścicielem, zarządcą lub administratorem przedsiębiorstwa, które posiada hale produkcyjne, sprzedażowe, magazyny, biura, punkty obsługi klienta itp., pamiętaj o obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli tych obiektów:

 

 • co najmniej 1 raz w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy mniejszej niż 2000 m2;
 • co najmniej 2 razy w roku, do końca maja i do końca listopada, w przypadku budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2;
 • co najmniej 1 raz na 5 lat w przypadku wszystkich budynków.

 

Kontrola pięcioletnia rozszerzona jest w stosunku do przeglądu rocznego i połrocznego o ocenę estetyki budynku i jego otoczenia oraz o badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

 

 

Dlaczego DEKRA?

 

 • DEKRA to doświadczenie, znajomość rynku i zawsze aktualna wiedza ekspertów z branży budowlanej.
 • Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i szkolimy naszych inżynierów.
 • Dbamy o to, by raport, który otrzymasz po przeprowadzonej kontroli, był zgodny z najnowszymi wymaganiami nadzoru budowlanego, czytelny i zrozumiały. (Dołączamy dokumentację zdjęciową).

 

 

Inne usługi DEKRA na etapie eksploatacji obiektu:

 

 

Kontakt » Przeglądy okresowe

Zespół ds. przeglądów okresowych
przeglady.pl@dekra.com
T. +48.664-404-796