s%2C800%2C800-33f766

Dekarbonizacja budownictwa

10 lut 2022

Dekarbonizacja wszystkich sektorów gospodarki to jeden z flagowych planów Unii Europejskiej do 2050 roku. Za przełomowy moment należy wskazać ustalenia konferencji klimatycznej z 2013 roku. Debata zorganizowana w Warszawie (COP19) wyszła poza emocje, stając się bardziej pragmatyczną i zorientowaną na cel. Ustalono zarówno dobrowolne zobowiązania, jak i wspólne zasady działania.

 

Kolejnym kluczowym aspektem było zaaktywizowanie większości krajów świata przed rozpoczęciem COP 21 w Paryżu. Cały proces przyśpieszono o 183 krajowych intencji, które różniły się w swojej naturze w zależności od wyboru punktu odniesienia. Spór tyczył się m.in. interesów poszczególnych państw w ramach ograniczenia emisji z 1990 r., wydzielano wszystkie lub tylko wybrane gazy cieplarniane. Inne ustalenia wskazywały na redukcję wszystkich lub wybranych sektorów gospodarki (np. energetyki, przemysłu, transportu, odpadów). Biorąc pod uwagę porozumienie paryskie należy podkreślić znaczenie budownictwa w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej.

 

Najnowsze badania wskazują, że budynki odpowiadają za 38% [1] światowych emisji CO2. Zanieczyszczenie pochodzi zarówno z eksploatacji budynków (28%), jak i z użycia energii potrzebnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (10%). Według badań organizacji Architecture 2030 rozwój technologii umożliwiającej zmniejszenie energochłonności budynków w trakcie ich użytkowania będzie kluczowe dla kształtowania się śladu węglowego do 2030 roku [2].

 

Osiągnięcie celów neutralności klimatycznej w Polsce musi poprzedzić należyta transformacja. Jednym z elementów skutecznej polityki danej organizacji będzie podejście do produkcji materiałów, procesu budowlanego oraz wykorzystania energii odnawialnej, którą zaplanuje się już na etapie projektowania. Zmiany muszą również sięgnąć rozwiązań legislacyjnych w obrębie umożliwienia wdrożenia i weryfikacji przedsięwzięć podczas wznoszenia budynków. Skuteczna transformacja będzie zależeć także od wkładu sektora finansowego. Aktywność banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych jest kluczowe w procesie dekarbonizacji w Polsce.

 

[1] United Nations Environment Programme (2020). 2020 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector.

[2] Badania organizacji Architecture 2030 wykazały, że wbudowany ślad węglowy dla nowych budynków budowanych do roku 2050 osiągnie poziom praktycznie równy operacyjnemu (49 do 51%).

 

Kontakt dla mediów

Rzecznik Prasowy DEKRA Polska sp. z o.o.
@ rzecznik.pl@dekra.com

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...